Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2010-08-18

EA-25-2010 Przetarg ustny nieogr. na sprzedaż mienia ruchomego

Świdnica, dnia 18.08.2010r.

                                                                              

OGŁOSZENIE

„Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionego zbędnego mienia ruchomego tj.:

1.    Wywoływarka RTG Compact-2 – rok prod. 2001 – cena wywoławcza – 2 200,00 zł
2.    Rozdzielnia n/n – rok prod.ok. 1994 – cena wywoławcza – 22 200,00 zł
3.    Rozdzielnia ś/n – rok prod. 1994 – cena wywoławcza – 5 800,00 zł
4.    Most szynowy alumin.do rozdz. n/n – rok prod. 1994 – cena wywoławcza – 700,00 zł
5.    Most szynowy do rozdzielni ś/n – rok prod. 1994 – cena wywoławcza – 500,00 zł
6.    Tablica szkolna – cena wywoławcza – 110,00 zł
7.    Bęben do pralnico-wirówki typu Primus 22 – rok prod. 1997– cena wywoławcza 100,00 zł
8.    Silnik do pralnico-wirówki typu Primus 22 – rok prod. 1997 – cena wywoławcza 150,00 zł
9.    Transformator TNOSI 630 PNS –rok prod. 1994 – cena wywoławcza 16 000,00 zł
10.    Stacja transformatorowa kontenerowa typ Mkba-20/630 – 31 000,00 zł.    

Przetarg odbędzie się w dniu 07.09.2010r. o godz. 11.00 w Sali Narad w budynku Dyrekcji SP ZOZ w Świdnicy ul. Leśnej 27-29
Oględzin mienia przeznaczonego do zbycia można dokonać w terminie uzgodnionym z przedstawicielem SPZOZ do dnia 03.09.2009r.
Szczegółowe informacje dotyczące zbywanego mienia można uzyskać w siedzibie Dyrekcji SPZOZ w Świdnicy ul. Leśna 27-29 w pok. Nr 18 w godz. od 700 do 1435 .
Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest:
Pan Mieczysław Zielonka tel. /074/ 851-74-97
–    nr poczty e-mail:  zamówienia@szpital.swidnica.pl.“