Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2015-03-13

EA-8-2015 Zbycie mienia ruchomego

Świdnica, dnia 12.03.2015r.

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego –                

Znak sprawy EA-8-2015.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy,                     

ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie zbędnego mienia.

                          Wykaz zbędnego mienia ruchomego przeznaczonego do zbycia:
Lp.    Numer inwentarzowy    Nazwa i typ środka trwałego              Rok produkcji    Cena wywoławcza zł
1    04-8-1131                    Sterylizator parowy ASVA                  2001                 1 300,00
2    04-8-1208                    Ultrasonograf okulistyczny OTI         2001                 4 500,00
3    04-8-1186                    Oftalmometr JAVAL                         2001                    550,00
4    04-8-1190                    Fundus kamera                              2001               10 000,00
5    04-8-1520                    Respirator CENTIVA s/5                   2005                 2 800,00
6    Płyty betonowe drogowe o  wymiarach 1,0×3,0x0,2 m 

Ilość – 400 szt.                                                                       1996               21 500,00

Przetarg odbędzie się w dniu 31.03.2015r. o godz. 12.00 w Sali Narad w budynku Dyrekcji SP ZOZ w Świdnicy ul. Leśna 27-29.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu, w tym Regulamin przetargu można uzyskać:
– w siedzibie Dyrekcji SPZOZ w Świdnicy ul. Leśna 27-29 w pok. Nr 18 w godz. od 7:00 do 14:35 .
Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest:

Pan Mieczysław Zielonka tel. 74 851-74-97,
– na stronie internetowej Szpitala  www.szpital.swidnica.pl
– na stronie internetowej Powiatu Świdnickiego www.powiat.swidnica.pl

                                                                                                         DYREKTOR

                                                                                                   GRZEGORZ KLOC

Załaczniki: