Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2012-03-19

ET-5-2012 Zabudowa karytarza drzwiami p.poż.

Świdnica, dnia 01.03.2012r.

ZAPYTANIE CENOWE – NR SPRAWY ET-5-2012
do 14 000 euro

1.   Zamawiający  – Samodzielny  Publiczny Zespół  Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica  .
2. Przedmiot zamówienia – Zabudowa korytarza  parteru   szpitala w Żarowie drzwiami  p.poż. wraz z ścianką przeszkloną ponad drzwiami w klasie EI 60 .  

3. Termin realizacji zamówienia – od 01.04.2012r do 15.04.2012r.

4. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty – ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy w siedzibie Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29; 58-100 Świdnica; Sekretariat / BUDYNEK DYREKCJI/                    
Koperta /opakowanie zawierające ofertę musi być oznakowane następująco:
„Zabudowa  korytarza  parteru drzwiami p.poż ”
    
Oferty pisemne należy składać  do dnia 27.03. 2012r. do godz. 11.00.

5. Warunki płatności – termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury /za każdy etap/ na konto bankowe Wykonawcy.

6. Z planowanymi  pracami należy zapoznać się na miejscu.
     
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami :
Kierownik Działu Technicznego  – Ryszard Malarz tel. 74/ 8517496.

6.Wybór oferty – za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

7.Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w dniu 29.03.2012 r.

                                                                                                                   p.o.DYREKTOR

                                                                                                                 GRZEGORZ KLOC