Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2009-11-26

Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki


Dyrekcja SPZOZ w Świdnicy w porozumieniu z ORPiP w Wałbrzychu
 ogłasza konkurs na stanowisko
NACZELNEJ   NPIELĘGNIARKI
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy.

Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne określone w rozp. MZiOS z 29.03.1999 r. (Dz.U. nr 30, poz. 300) proszeni są o składanie dokumentów zawartych w rozp. MZiOS z 19.08.1998 r. (Dz.U. nr 115, poz. 749).

Oferty prosimy składać w terminie do 16 grudnia 2009 r. pod adresem:
                     Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
                 ul. Leśna 27-29
                 58-100 Świdnica

z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki” z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu do korespondencji.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastapi w terminie 60 dni od dnia zakończenia składania ofert.
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.