Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2010-02-19

Konkurs na stanowisko Ordynatora OAiIT


Dyrekcja SPZOZ w Świdnicy w porozumieniu z Dolnośląską Izbą Lekarską we Wrocławiu ponownie ogłasza konkurs na stanowisko:

Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w rozporządzeniu MZiOS z dnia 19.08.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz.U. 115, poz. 748, § 11, p.1).
Wymagane kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem MZiOS z dnia 29.03.1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 30, poz. 300).

Oferty prosimy składać w terminie do 30 marca 2010 r. pod adresem:

                     Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
                                               ul. Leśna 27-29
                                              58-100 Świdnica
z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko ordynatora oddziału …….”.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 30 dni od dnia upłynięcia składania dokumentów.
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.