Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2009-09-21

Konkurs na stanowisko Pielęgniarek Oddziałowych

Dyrekcja SPZOZ w Świdnicy  w porozumieniu z ORPiP w Wałbrzychu ogłasza

KONKURS   na stanowisko:

•    Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego;
•    Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
•    Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Patologii Ciąży;
•    Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Fizjologii i Patologii Noworodka z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka.

Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu MZiOS z dnia 29.03.1999 r. (Dz.U. nr 30, poz. 300) proszeni są  o składanie dokumentów zawartych             w Rozp. MZiOS z dnia 19.08.1998 r. (Dz.U. Nr 115, poz.749) w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie pod adresem:
    Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
        ul. Leśna 27-29
        58-100 Świdnica
z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej …”
oraz podaniem imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 60 dni od dnia zakończenia składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

                                Dyrektor Zakładu

Termin składania ofert do dnia 14.10.2009 r.