Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2009-03-02

KONKURS na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

Dyrekcja SPZOZ w Świdnicy  w porozumieniu z ORPiP w Wałbrzychu ogłasza KONKURS na stanowisko:

  • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym;
  • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych;
  • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu MZiOS z dnia 29.03.1999 r. (Dz.U. nr 30, poz. 300) proszeni sę  o składanie dokumentów zawartych w Rozp. MZiOS z dnia 19.08.1998 r. (Dz.U. Nr 115, poz.749) w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie pod adresem:
 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Leśna 27-29
  58-100 Świdnica
z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko pielgniarki oddziałowej …”
oraz podaniem imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 60 dni od dnia zakończenia składania ofert.
O terminie i miejscu przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Termin składanie ofert do dnia 25.03.2009 r.