Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2009-10-05

Konkurs ofert na „Badanie Bilansu za 2009 rok”

 

„Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica

tel. 074/8517-400, fax. 074/8517-347, NIP 88422-01-447, REGON 000311674,

Zaprasza do składania ofert


NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2009 ROK

w okresie 31.03. – 30.04.2010r. i złożenia opinii wraz z raportem z badania w ciągu 7 dni po zakończeniu badania.
Wszelkich informacji związanych ze składaniem ofert udziela Gł. Księgowa Pani Mariola Wittig pod nr telefonu 074/8517-508. Oferty należy składać w Sekretariacie (bud. Dyrekcji) – SPZOZ w Świdnicy ul. Leśna 27-29, w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi oferenta z dopiskiem „BADANIE BILANSU 2009R.”  w terminie do 27 października 2009r. do godz. 14:00”