Tryb zamówienia: brak
Kategoria: brak
Termin zgłaszania ofert: ! 23:59
Data dodania ogłoszenia: 2020-06-10

Oferta pracy w Dziale Funduszy Zewnętrznych, Projektów Rozwojowych i Marketingu

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy zatrudni pracownika administracyjnego do Działu Funduszy Zewnętrznych, Projektów Rozwojowych i Marketingu.

Treść ogłoszenia wraz z wymaganiami stawianymi kandydatom oraz klauzulą informacyjną – kliknij TUTAJ.

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca 2020 r. ? o zachowaniu terminu decyduje data złożenia/przedłożenia. CV oraz list motywacyjny należy składać:

    • osobiście w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica,
    • za pośrednictwem e-PUAP na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /Latawiec/SkrytkaESP lub
    • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@szpital.swidnica.pl

W liście motywacyjnym należy podać stanowisko na jakie składana jest oferta, oraz dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu kontaktowego.

W treści CV należy umieścić klauzulę informacyjną o treści:

?Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29 58-100 Świdnica, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.”