Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2009-07-10

Przetarg nieograniczony – zbycie mienia ruchomego

OGŁOSZENIE

„Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionego zbędnego mienia ruchomego tj.:

1.    Kocioł parowy UND – rok prod. 1999 – cena wywoławcza – 152 886,00 zł
2.    Kocioł parowy UND (letni) – rok prod. 1999 – cena wywoławcza – 139 482,00 zł
3.    Pompa obiegowa c.o. – rok prod. 1994 – cena wywoławcza – 1 029,00 zł
4.    System kominowy – rok prod. 2002 – cena wywoławcza – 11 907,00 zł
5.    Zbiornik wody uzdatnionej – 1999 – cena wywoławcza – 2 897,00 zł
6.    Zbiornik olejowy – rok prod. 1999 – cena wywoławcza – 2 318,00 zł
7.    Wywoływarka RTG Compact-2 – rok prod. 2001 – cena wywoławcza – 2 200,00 zł
8.    Rozdzielnia n/n – rok prod.ok. 1994 – cena wywoławcza – 22 200,00 zł
9.    Rozdzielnia ś/n – rok prod. 1994 – cena wywoławcza – 5 800,00 zł
10.    Most szynowy alumin.do rozdz. n/n – rok prod. 1994 – cena wywoławcza – 700,00 zł
11.    Most szynowy do rozdzielni ś/n – rok prod. 1994 – cena wywoławcza – 500,00 zł
12.    Tablica szkolna – cena wywoławcza – 110,00 zł
13.    Instalacja paliwowa – rok prod. 2002 – cena wywoławcza – 74 682,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 21.07.2009r. o godz. 11.00 w Sali Narad w budynku Dyrekcji SP ZOZ w Świdnicy ul. Leśnej 27-29
Oględzin mienia przeznaczonego do zbycia można dokonać w terminie uzgodnionym z przedstawicielem SPZOZ do dnia 20.07.2009r.
Szczegółowe informacje dotyczące zbywanego mienia można uzyskać w siedzibie Dyrekcji SPZOZ w Świdnicy ul. Leśna 27-29 w pok. Nr 18 w godz. od 700 do 1435 .
Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest:
Pan Mieczysław Zielonka tel. /074/ 851-74-97
–    nr poczty e-mail:  zamówienia@szpital.swidnica.pl „.