Tryb zamówienia:
Kategoria:
Termin zgłaszania ofert:
Data dodania ogłoszenia: 2009-06-15

Przetarg nieograniczony – zbycie mienia ruchomego

                                                                             

OGŁOSZENIE

„Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionego zbędnego mienia ruchomego tj.:
1.    Zespół prądotwórczy – rok prod. 1978
2.    Kocioł parowy UND – rok prod. 1999
3.    Kocioł parowy UND (letni) – rok prod. 1999
4.    Pompa obiegowa c.o. – rok prod. 1994  
5.    System kominowy – rok prod. 2002
6.    Zbiornik wody uzdatnionej – 1999
7.    Zbiornik olejowy – rok prod. 1999
8.    Wywoływarka RTG Compact-2 – rok prod. 2001
9.    Transformator olejowy TNOSI 630 PNS rok prod. 1994 – szt.2
10.    Rozdzielnia n/n – rok prod.ok. 1994
11.    Rozdzielnia ś/n – rok prod. 1994
12.    Most szynowy aluminiowy do rozdzielni n/n – rok prod. 1994
13.    Most szynowy do rozdzielni ś/n – rok prod. 1994
14.    Drzwi ochronne RTG (z demontażu) rok prod. 2002
15.    Tablica szkolna

16. Instalacja paliwowa – rok prod. 2002

Przetarg odbędzie się w dniu 23.06.2009r. o godz. 11.00 w Sali Narad w budynku Dyrekcji SP ZOZ w Świdnicy ul. Leśnej 27-29

Szczegółowe informacje dotyczące zbywanego mienia można uzyskać w siedzibie Dyrekcji SPZOZ w Świdnicy ul. Leśna 27-29 w pok. Nr 18 w godz. od 7:00 do 14:35 .
Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest:
Pan Mieczysław Zielonka tel. /074/ 851-74-97

–    nr poczty e-mail:  zamówienia@szpital.swidnica.pl „.