ZASADY WEJŚCIA DO SZPITALA (dla pacjentów)

1. Przed budynkiem szpitala zakładamy maseczkę ochronną. Wchodzimy przez wejście główne do szpitala. Dezynfekujemy ręce.

2. Zgłaszamy się do punktu informacyjnego w holu głównym, bez osoby towarzyszącej, z wyjątkiem dzieci i osób z dysfunkcjami, uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się.

3. Jako opiekun dziecka lub osoby z niepełnosprawnością, na teren szpitala może wejść i w oddziale przebywać tylko 1 osoba.

4. Informujemy personel o celu wizyty w placówce ? np. przyjęcie planowe, ustalenie terminu przyjęcia do szpitala, poradni lub pracowni, kontrola po zabiegach operacyjnych itp.

5. Osoba wchodząca na teren szpitala ma automatycznie mierzoną temperaturę w termo-bramce a następnie samodzielnie lub przy pomocy personelu wypełnia ankietę wstępnej kwalifikacji.

6. W razie podwyższonej temperatury > 37,3?C oraz zakreślenia w ankiecie co najmniej jednej odpowiedzi TAK osoba wchodząca nie przechodzi dalej – czeka na decyzję personelu medycznego działu, do którego się udaje.

7. Po weryfikacji personel punktu kieruje pacjenta do odpowiedniego działu szpitala lub odmawia wejścia na teren szpitala i proponuje kontakt z lekarzem POZ. Ankietę pacjent przekazuje personelowi działu docelowego (oddziału, poradni, pracowni). Bez wypełnionej ankiety pacjent nie ma prawa przebywać na terenie szpitala.

8. Jeżeli Pani/Pan jest pacjentem naszego szpitala, opuszczanie sali chorych w trakcie pobytu należy ograniczyć do niezbędnego minimum.