O nas

Nasza Misja

„Chcemy być zespołem ludzi zawsze gotowych służyć fachową opieką Tobie i Twoim bliskim. Bezpiecznie i w dobrej atmosferze dążymy do osiągnięcia najważniejszego celu, jakim jest Twoje zdrowie. Chcemy być dumni z przynależności do zespołu, który tworzy dla Ciebie najwyższą jakość usług medycznych.”

Nasze cele: Bezbłędnie diagnozować, skutecznie leczyć, troskliwie pielęgnować.

Nasze Szpitale:

  1. Regionalny Szpital Specjalistyczny „Latawiec” w Świdnicy przy ul. Leśnej 27-29
  2. Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. dr. Zbigniewa Walla w Żarowie
Nazwa oddziału/poradni/pracowni Telefon/e-mail
Oddział Dziecięcy 74851 7 236,746320236 pediatria@szpital.swidnica.pl
Oddział Okulistyczny
z Pododdziałem Okulistycznym Dziecięcym
74851 7 323,746320323 okulistyka@szpital.swidnica.pl
Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Pododdziałem Angiologicznym (74) 851 7 402, kardiologia@szpital.swidnica.pl
Oddział Gastroenterologiczny (74) 858 3 642; 645
gastrologia@szpital.swidnica.pl

Oddział Chorób Wewnętrznych
(74) 858 3 623 interna@szpital.swidnica.pl
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym (74) 851 7 102, neurologia@szpital.swidnica.pl
Oddział Otolaryngologiczny  (74) 851 7 302, otolaryngologia@szpital.swidnica.pl
Oddział Onkologii Klinicznej
w tym łóżka dzienne chemioterapii

(74) 851 7 375, 226
onkologia@szpital.swidnica.pl

Oddział Ginekologiczno – Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży

(74) 858 3 628
ginekologia@szpital.swidnica.pl

Oddział Fizjologii i Patologii Noworodka z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka (74) 858 3 720
noworodki@szpital.swidnica.pl
Oddział Chirurgii Ogólnej
z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej

(74) 858 3 716
chirurgia@szpital.swidnica.pl

Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej (74) 858 3 727
ortopedia@szpital.swidnica.pl
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (74) 858 3 715
anestezjologia@szpital.swidnica.pl
Szpitalny Oddział Ratunkowy  (74) 851 7 413, (74) 851 7 196, j.marszalek@szpital.swidnica.pl
Laboratorium Diagnostyczne  (74) 851 7 126, laboratorium@szpital.swidnica.pl
Laboratorium Mikrobiologiczne (74) 851 7 215
m.juszczyk-grudzinska@szpital.swidnica.pl
Pracownia EEG rejestracja wyłącznie od godz.
7:30 do 8:00 i od 13:00 do 14:30

(74) 851 7 112
Pracownia EMG (74) 851 7 112
Poradnia Ginekologiczno – Położnicza rejestracja: (74) 8583 626
Pracownia Endoskopii (74) 858 3 631
Poradnia Okulistyczna

Rejestracja osobista w godz. 9:00 do 14 :00

Rejestracja telefoniczna w godz. 12:00 do 14 :00
(74) 851 7 386
tel. komórkowy: 459 595 111

Poradnia Onkologiczna

Rejestracja od 12 00 do 16 00
(74) 851 7 220
tel. komórkowy: 459 595 111

Poradnia Chorób Naczyń/Angiologiczna

(74) 630 60 60 Rejestracja osobista:

wtorek i czwartek od 8 00 do 12 00
środa od 12 00 do 16 00

Rejestracja telefoniczna:
(74) 630 60 60
tel. komórkowy: 459 595 111

Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii (RTG)
Pracownia RTG (74) 630 60 60
tel. komórkowy: 459 595 111
Pracownia
Tomografii Komputerowej (TK) USG; Mammografia
Rejestracja osobiście od 800 do 18:00
Rejestracja telefonicznie  od 11 00 do 14 00
(74) 630 60 60
tel. komórkowy: 459 595 111
radiologia@szpital.swidnica.pl

Poradnia P/G
Gruźlicy i Chorób Płuc

Czynna w godz. 7 30 do 15 00
rejestracja telefoniczna od 1200 do 1400

(74) 851 7 376
e.socha@szpital.swidnica.pl

Szpital Reumatologiczno – Rehabilitacyjny w Żarowie ul. Wojska Polskiego

58-130 Żarów Tel. 74 858 03 11

d.podworna@szpital.swidnica.pl

Pracownia Rentgenodiagnostyki
w Żarowie

czynna od pn. do pt od 800 do 1300
Tel. 74 858 05 51 wew. 38