Prawa i obowiązki pacjenta

Pełnomocnik Dyrektora ds. Pacjenta Katarzyna Konrad
przyjmuje w budynku głównym RSS „Latawiec”,
parter, gabinet nr 7 budynek Rezonansu Magnetycznego.
Tel. 74 85 17 132 lub centrala 74 630 60 60

Przyjmuje wnioski i skargi ustne:
W poniedziałki i czwartki w godz. 8:00 – 10:00
W pozostałe dni tygodnia – po uprzednim ustaleniu terminu.

Do zadań pełnomocnika dyrektora ds. praw pacjentów należy ochrona praw pacjenta zagwarantowana w Ustawie o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Informujemy także, że skargi i wnioski w poniedziałki w godz. 12:30 – 14:30 oraz po uprzednim ustaleniu innego terminu przyjmuje Dyrektor Grzegorz Kloc.

Przedstawiamy Państwu prawa i obowiązki pacjenta, zawarte na stronie NFZ. Znajdą tam Państwo wybrane najważniejsze zagadnienia i odpowiedzi.

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/

Zapraszamy także do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta:

https://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/

prawa_pacjenta