1 sierpnia – Światowy Dzień Karmienia Piersią

Od 1992 roku UNICEF w Polsce bierze aktywny udział w światowej kampanii promującej karmienie piersią.

Dlaczego warto karmić piersią. Czy jest coś ważniejszego dla matki niż zapewnienie swojemu dziecku jak najlepszych warunków rozwoju? Fundamentem zdrowia dziecka jest karmienie go piersią przez pierwsze sześć miesięcy życia. Dzięki temu zmniejsza się bowiem ryzyko występowania różnych chorób i schorzeń: infekcji przewodu pokarmowego i układu moczowego, zakażenia układu oddechowego, zapalenia ucha. U wcześniaków rzadziej obserwuje się martwicze zapalenie jelit. Dzieci karmione piersią są mniej podatne na choroby alergiczne i cukrzyce insulino-zależne. Zmniejsza się też u nich ryzyko wystąpienia w późniejszym wieku chorób układu krążenia, nowotworów dziecięcych, próchnicy czy też stwardnienia rozsianego. Badania wykazują, że karmienie piersią umożliwia (zwłaszcza u wcześniaków) lepszy fizyczny i psychiczny rozwój dziecka. Karmienie piersią jest korzystne nie tylko dla dziecka, lecz jest również bardzo ważne dla matki. Zmniejsza bowiem ryzyko zachorowania na nowotwory piersi, jajnika, osteoporozę, choroby reumatyczne stawów czy niedokrwistość. Karmienie piersią daje także korzyści niewymierne gdyż umożliwia przekazanie miłości matki do swego dziecka od pierwszych chwil życia. Ta fizyczna bliskość tworzy specyficzną więź pełną ciepła i zaufania pomiędzy dzieckiem a matką. Właśnie dlatego, że karmienie piersią jest tak ważne dla rozwoju dziecka i zdrowia matki UNICEF od ponad dziesięciu lat propaguje je i wspiera na całym świecie inicjatywy z nim związane. Problem ten jest niezwykle istotny zwłaszcza w krajach rozwijających się, biednych gdzie brakuje czystej wody, możliwości wysterylizowania butelki czy też ogrzania pokarmu. W tych krajach karmienie piersią to przepustka do życia. Szacuje się, że gdyby wszystkie dzieci były karmione piersią od chwili urodzenia, udałoby się uratować ponad 1,5 miliona dzieci rocznie. Dzięki między innymi zaangażowaniu i pracy UNICEF na świecie powstało około 15 000 tysięcy Szpitali Przyjaznych Dziecku promujących karmienie piersią w 128 krajach. Ile istnień udało się uratować? Ile dzieci jest teraz zdrowszych i ma lepsze warunki rozwoju psychicznego i fizycznego? Są to dane, które trudno oszacować, ale trzeba mieć świadomość ich wagi i znaczenia. „Różnice czuję przede wszystkim w nocy” mówi Dr Saodat Ahmadjanova z jednego ze szpitali w Taszkiencie, który zdecydował się na propagowanie karmienie piersią. „Wcześniej chodząc korytarzem słyszałam płacz dzieci dobiegający ze szpitalnych łóżeczek, przepełniony smutkiem i samotnością. Teraz, kiedy robię obchód nocny słyszę ciszę. Wszystkie dzieci zadowolone śpią u boku swych matek, niektóre u ich piersi. Nie słychać już płaczu, co za wspaniała różnica”.

Każdy z nas jest kowalem własnego losu, młode matki wykuwają również podwaliny tego losu dla swych dzieci. Karmiąc piersią dają im kapitał, który będzie procentował przez całe życie.

Więcej informacji na temat karmienia piersią i Szpitala Przyjaznego Dziecku można znaleźć na stronie: http://www.laktacja.pl/

źródło: www.unicef.pl