13 października – Dzień Ratownictwa Medycznego

13 października przypada Dzień Ratownictwa Medycznego. Święto to zostało powołane Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a patronem ratowników jest błogosławiony Gerard – założyciel zakonu szpitalników.

W  Polsce  pracuje  16 tysięcy ratowników medycznych. Zespoły Ratownictwa Medycznego udzielają rocznie ponad trzech milionów świadczeń zdrowotnych w miejscach zdarzenia. Codziennie wyjeżdża do nich blisko 1600 zespołów, a z 21 baz wylatują śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

O tym jak trudną, odpowiedzialną i stresującą pracę wykonują ratownicy medyczni chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Często ryzykują własne życie i zdrowie, aby na czas dotrzeć do potrzebujących i udzielić im pomocy. To oni, jako pierwsi pojawiają się na miejscach wypadków, katastrof czy nagłego zachorowania, a  życie nasze i naszych bliskich niejednokrotnie jest w ich rękach.


W tym szczególnym dniu wszystkim członkom Zespołów Ratownictwa Medycznego składamy najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za pełną oddania i zaangażowania pracę ?