18 listopada – Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

foto: antybiotyki.edu.pl

18 listopada w całej Europie obchodzony jest Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA). Został on ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską i służy promowaniu wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków, a także zwiększeniu świadomości dotyczącej zagrożeń wynikających ze zjawiska antybiotykooporności.
Pojawianie się i rozprzestrzenianie oporności na antybiotyki, tj. zdolności bakterii do przeciwstawiania się działaniu antybiotyków, stało się poważnym problemem na skalę globalną. Zjawisko oporności w sposób znaczący ogranicza liczbę antybiotyków, które są skuteczne w terapii zakażeń i chorób bakteryjnych. Antybiotyki są bardzo często przyjmowane bez potrzeby i to właśnie poprawa w zakresie stosowania antybiotyków jest najważniejszym z działań, niezbędnych do wyraźnego spowolnienia rozwoju i rozprzestrzeniania się bakterii opornych na działanie antybiotyków.

Antybiotyki uznawane są za jedno z największych osiągnięć medycyny XX wieku, a ich wprowadzenie przyczyniło się do znaczącego spadku chorobowości i śmiertelności z powodu zakażeń i chorób zakaźnych. Podczas Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach pacjentów zachęca się do ścisłego stosowania się do zaleceń lekarskich dotyczących odpowiedniego sposobu przyjmowania antybiotyków i stosowania ich wyłącznie tam, gdzie mogą one naprawdę przynieść korzyść.

Najistotniejsze przesłanie kampanii stanowią następujące informacje:

    • Antybiotyki działają tylko na bakterie;

    • Antybiotyki nie leczą chorób wirusowych: grypy, przeziębienia, ostrych zapaleń gardła i oskrzeli;

    • Narastanie antybiotykooporności to w dużej mierze skutek niewłaściwego stosowania i nadużywania antybiotyków;

    • Utrzymanie skuteczności antybiotyków w przyszłości zależy od działań każdego z nas;

    • Przyjmujmy tylko antybiotyki przepisane przez lekarza i zaufajmy jego wiedzy.

W Polsce organizacją Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach i propagowaniem jego celów zajmuje się Narodowy Instytut Leków, w ramach programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pn. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020”.

Źródło:

http://www.nil.gov.pl/edwa/

http://www.antybiotyki.edu.pl/edwa/info.php

http://www.wsse.gda.pl/aktualnosci-i-komunikaty/aktualnosci/1-europejski-dzien-wiedzy-o-antybiotykach