20 października – Światowy Dzień Osteoporozy

20 października przypada Światowy Dzień Osteoporozy – podstępnej i niebezpiecznej choroby, która powoduje porowatość, zrzeszotnienie i kruchość kości. U zdrowego człowieka kości są bardzo wytrzymałe mechanicznie i łamią się dopiero pod wpływem dużych sił. Kości chorego z osteoporozą są tak osłabione, że łamią się przy banalnym upadku w domu, a nawet bez urazu, podczas normalnego spaceru. Osteoporozę nazywamy „cichym złodziejem” gdyż choroba rozwija się podstępnie i bezobjawowo, a chory o jej istnieniu dowiaduje się zazwyczaj dopiero w momencie złamania.

Kto jest najbardziej narażony na wystąpienie osteoporozy? 

Ryzyko osteoporozy wzrasta z wiekiem i częściej dolegliwość ta dotyka kobiet niż mężczyzn. Istotne w jej rozwoju są również czynniki genetyczne. Ryzyko rozwoju choroby wzrasta zwłaszcza u kobiet po menopauzie. Nie oznacza to jednak, że osoby młode nie chorują na osteoporozę, zwłaszcza jeśli nie dostarczają organizmowi dostatecznych ilości wapnia w posiłkach i mają problemy hormonalne.

Czy można uniknąć osteoporozy?

Najskuteczniejsza profilaktyka osteoporozy zaczyna się już w życiu płodowym i trwa aż do osiągnięcia wieku dorosłego. Chodzi o to, by w okresie, kiedy budowana jest kość, dostarczyć organizmowi wystarczającą ilość budulca, m.in. białka, wapnia i witaminy D3.

Każdy rodzi się z potencjalną, indywidualną maksymalną (szczytową) gęstością kości, którą osiąga do okresu wczesnej dorosłości. Nieprawidłowa dieta i brak witaminy D3 powodują, że ta zaprogramowana gęstość kości będzie mniejsza. Warto wiedzieć, że tkanka kostna ulega przez całe życie ciągłym procesom demineralizacji i mineralizacji (upraszczając: dekonstrukcji i konstrukcji). O ile jednak w okresie wzrostu mineralizacja przeważa nad procesem odwrotnym, a w młodości procesy te wzajemnie się równoważą, to w trzeciej, czwartej dekadzie życia demineralizacja zaczyna stopniowo przeważać. Im lepszy zatem „stan wyjściowy” kości, tym są one mocniejsze na starość. Oprócz diety mineralizację kości wspomaga też aktywność fizyczna.

Nieodłączną i pewną cechą osteoporozy są złamania. Najczęściej złamaniom ulegają: kręgosłup, kość promieniowa, kość ramienna, żebra, kostki, miednica.


Przy okazji Światowego Dnia Osteoporozy przypominamy, że w SPZOZ w Świdnicy realizujemy program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Osteoporozy.

Badania są wykonywane bezpłatnie i kierowane dla seniorów z dwóch grup:

  • kobiet w wieku 66-79 lat oraz mężczyzn w wieku 70-79,
  • kobiet w wieku 55-65 i mężczyzn 60-69 lat z tzw. czynnikami ryzyka (upadki w przeszłości, przyjmowanie sterydów, RZS, złamania osteoporotyczne u rodziców).

Program jest finansowany ze środków pochodzących od Powiatu Świdnickiego. 


Źródło:

pacjent.gov.pl/programy-profilaktyczne/profilaktyka-osteoporozy

osteoporoza.pl/dla-pacjentow/co-to-jest-osteoporoza/