26 października – Światowy Dzień Donacji i Transplantacji

foto: polformance.umcs.pl

26 października przypada Światowy Dzień Donacji i Transplantacji (ang. World Day for Organ Donation and Transplantation, WDODT). Dzień ten ma promować świadome dawstwo narządów, szpiku oraz krwi, a także poszerzać wiedzę społeczeństwa na temat procedur przeszczepiania tkanek, komórek i narządów. Ideą obchodów święta jest również zwrócenie uwagi na niezwykłą rolę noszenia przy sobie oświadczenia woli, traktowanego jako informację o decyzji dotyczącej naszych narządów, na wypadek śmierci. Oświadczenia o zgodzie na transplantację nie trzeba zgłaszać, ani rejestrować w żadnym systemie. Wystarczy wypełnić krótki formularz, wydrukować i poinformować swoich bliskich.

Transplantacja czyli przeszczep narządu tkanki lub komórek z jednego ciała do drugiego, to szansa na życie nawet dla półtora tysiąca osób rocznie. Po śmierci można oddać do przeszczepienia nie tylko narządy (serce, wątrobę, trzustkę, płuca, nerki, jelito), ale także rogówki i inne tkanki (skórę, kości, zastawki serca). W Polsce, w przypadku stwierdzenia zgonu, obowiązuje zasada domniemanej zgody, w myśl której, brak sprzeciwu za życia osoby zmarłej wobec dawstwa narządów, pozwala uznać ją za potencjalnego dawcę narządu. Niemniej jednak, na całym świecie promuje się noszenie oświadczenia woli, które  pozwala nam być świadomym dawcą narządów.

Dawcą możemy zostać również za życia dla najbliższych krewnych w linii prostej, rodzeństwa, osoby przysposobionej lub małżonka oraz innej osoby, jeśli uzasadniają to szczególne względy osobiste i za zgodą sądu.

Obchody Światowego Dnia Donacji i Transplantacji to również doskonała okazja, aby uczcić wszystkich dawców narządów i ich rodziny oraz podziękować transplantologom, których ciężka praca pomaga w ratowaniu i poprawianiu jakości życia wielu ludzi.

Źródło:

https://www.medicover.pl/o-zdrowiu/transplantacja-dlaczego-warto-zostac-dawca-narzadow,6357,n,192

https://www.nfz-rzeszow.pl/pacjenci/aktualnosci/pacjenci-informacje-ogolne/26-pazdziernika-przypada-swiatowy-dzien-donacji-i-transplantacji,art1501/

https://www.gov.pl/web/zdrowie/pokazmy-nasza-solidarnosc-w-wiatowy-dzien-transplantacji