26 stycznia – Dzień Transplantacji

Dzień Transplantacji ? ogólnopolski dzień, obchodzony 26 stycznia, w rocznicę pierwszego udanego przeszczepu nerki w 1966 roku w I Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie. Był to wtedy 621. taki zabieg na świecie (pierwszy miał miejsce w roku 1954).

Przeszczepianie narządów, transplantacja (z łac. transplantare, czyli ?szczepić?, od trans ?poza czymś? i plantare, ?sadzić?) ? przeszczepienie narządu w całości lub części, tkanki lub komórek z jednego ciała na inne (lub w obrębie jednego ciała). Przeszczepianiem zajmuje się dziedzina medycyny zwana transplantologią. Przeszczepienie (lub transplantacja) to proces mający na celu przywrócenie niektórych funkcji ciała ludzkiego przez przeniesienie komórki, tkanki lub narządu od dawcy do ciała biorcy. Przeszczep (lub transplantat) to komórki, tkanki (skóra, rogówka, kości) lub narząd (serce, nerka) pobrane od dawcy, podlegające chirurgicznemu przeszczepieniu do organizmu biorcy. Niektóre tkanki i narządy mogą być konserwowane i przechowywane w tak zwanych bankach (na przykład w banku komórek macierzystych).

Najczęściej przeszczepiane narządy i tkanki: skóra, serce, nerka, płuco, wątroba, trzustka, jelito, szpik kostny, tętnica, rogówka

Podział przeszczepień:

  • autogeniczny (autogenny, autologiczny, własnopochodny, inaczej autotransplantacja) ? przeniesienie własnej tkanki lub narządu z jednego miejsca na drugie;
  • izogeniczny (syngeniczny, izogenny, inaczej izotransplantacja) ? przeniesienie tkanki lub narządu między osobnikami identycznymi genetycznie, na przykład bliźniętami jednojajowymi;
  • allogeniczny (homogeniczny, homogenny, homologiczny, inaczej allotransplantacja) ? przeniesienie tkanki lub narządu między osobnikami tego samego gatunku, o podobnym, ale nie jednakowym genotypie, na przykład od człowieka do człowieka;
  • ksenogeniczny (heterogeniczny, heterologiczny, ksenogenny, heterogenny, inaczej ksenotransplantacja) ? przeniesienie tkanki lub narządu między osobnikami różnego gatunku, na przykład od świni do człowieka.

Warunki powodzenia przeszczepu: zgodność tkankowa, właściwy dobór dawcy i biorcy, zastosowanie dobrego płynu prezerwacyjnego i metody prezerwacji dla transplantu, odpowiednie leczenie immunosupresyjne, umiejętność rozpoznania i leczenia procesu odrzucania narządu przez organizm biorcy, zapobieganie powikłaniom i ich leczenie.

źródło: www.wikipedia.pl