28 maja – Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi

28 maja przypada Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi. Święto zostało zainicjowane w 2014 r. przez Fundację DKMS, by szerzyć świadomość na temat nowotworów krwi, zachęcać do regularnych badań, a także  okazać solidarności i wsparcie osobom dotkniętym chorobą.

Każdego roku na świecie ponad 900 tysięcy osób zapada na jeden z nowotworów krwi, a do najczęściej występujących należą białaczki i chłoniaki. Nowotwory krwi to grupa chorób rozwijających się w szpiku i/lub w układzie limfatycznym.

Większość nowotworów krwi ma źródło w szpiku kostnym, który odpowiada za produkcję krwi. To właśnie w tym miejscu komórki macierzyste dojrzewają i rozwijają się w trzy elementy morfotyczne: krwinki czerwone (erytrocyty), krwinki białe (limfocyty) oraz płytki krwi (trombocyty). W większości przypadków nowotworów krwi dochodzi do niekontrolowanego namnażania się nieprawidłowych komórek, które uniemożliwiają krwi pełnienie wielu funkcji, jak np. zwalczanie zakażeń czy zapobieganie krwawieniom.

Rak krwi dzieli się na nowotwory układu krwiotwórczego oraz nowotwory układu chłonnego i zalicza się do nich:

  • ostra białaczka szpikowa,
  • przewlekła białaczka szpikowa,
  • szpiczak plazmocytowy,
  • ostra białaczka limfoblastyczna,
  • przewlekła białaczka limfocytowa (najczęściej występujący typ białaczki),
  • chłoniaki nie-Hodgkina,
  • chłoniak Hodgkina.

Do najczęstszych objawów świadczących o wystąpieniu nowotworu krwi zaliczyć można m.in. chroniczne osłabienie, depresję i chęć izolacji od ludzi, gorączkę, niedokrwistość, nocne poty, obniżoną odporność na infekcje i nieuzasadnione krwawienia, powiększenie węzłów chłonnych, skłonność do powstawania siniaków i wybroczyn, utratę masy ciała, zaburzenia o podłożu hormonalnym czy zaburzenia neurologiczne. Warto jednak podkreślić, iż są to symptomy będące charakterystyczne dla wielu innych chorób, często bagatelizowane, dlatego koniecznym jest wnikliwa obserwacja swojego stanu zdrowia oraz regularne badanie się.

Oficjalnym symbolem święta jest czerwony znak &, wyrażający solidarność z osobami dotkniętymi nowotworami krwi.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/psse-krakow/swiatowy-dzien-walki-z-nowotworami-krwi

https://hematoonkologia.pl/aktualnosci/news/id/3367-28-maja-swiatowy-dzien-walki-z-nowotworami-krwi-5-faktow-na-temat-chorob-krwi-i-szpiku