3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 roku, na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983?1992).

Niepełnosprawność to jeden z ważniejszych problemów współczesnego świata. Do najczęstszych przyczyn niepełnosprawności należą schorzenia układu krążenia, narządów ruchu oraz neurologiczne, a dalej uszkodzenia narządów słuchu lub wzroku, upośledzenia i choroby psychiczne. Według różnych danych w Polsce żyje od 4 do 7,7 mln osób z niepełnosprawnościami. Komisja Europejska szacuje, że co szósty obywatel Unii Europejskiej jest osobą niepełnosprawną, co oznacza, że łącznie jest to nawet 80 mln osób.

Światowa Organizacja Zdrowia określa niepełnosprawność jako każde ograniczenie lub niemożność (wynikające z niesprawności) prowadzenia aktywnego życia w sposób lub w zakresie uznawanym za typowe dla człowieka.
Ideą obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych jest zwiększenie świadomości publicznej w zakresie ograniczeń, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne m.in. niedostosowane pomieszczenia, problemy w dostępie do informacji, trudności ze znalezieniem pracy oraz stereotypowe postrzeganie niepełnosprawnych jako osoby niezaradne życiowo, a korzyści płynące z integracji osób niepełnosprawnych odnaleźć można w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego. 

13 grudnia 2006 roku została przyjęta Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych. W myśl jej zapisów osoby niepełnosprawne mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się (w tym równego z osobami pełnosprawnymi dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji), ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego, udziału w życiu politycznym i kulturalnym. Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami przypomina nam, że w przestrzeni społecznej jest miejsce dla wszystkich bez względu na kategorię sprawności oraz zachęca do likwidacji barier i tworzenie płaszczyzny do wspólnego funkcjonowania.  Niepełnosprawność wcale nie musi ograniczać, każdy chce być możliwie samodzielny, radzić sobie w codziennym życiu, być częścią społeczeństwa, a osoby niepełnosprawne nie są tu wyjątkiem.

Niezwykle ważną rolę w procesie integracji niepełnosprawnych odgrywają placówki takie jak Środowiskowe Domy Samopomocy, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej. Dzięki nim dziesiątki tysięcy osób w całym kraju mogą lepiej i pełniej uczestniczyć w życiu społecznym. W takich miejscach osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami mogą uczyć się tej samodzielności, nabywać umiejętności niezbędnych w codziennym życiu czy przygotować się do pracy zawodowej.

 

Źródło:

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/miedzynarodowy-dzien-osob-niepelnosprawnych-4/

https://www.gov.pl/web/rodzina/niepelnosprawnosc-nie-musi-ograniczac–miedzynarodowy-dzien-osob-niepelnosprawnych

ostrzegamy.online/miedzynarodowy-dzien-osob-niepelnosprawnych-2020/

https://publicystyka.ngo.pl/osoby-z-niepelnosprawnosciami-to-najwieksza-mniejszosc-na-swiecie