4 stycznia – Światowy Dzień Braille?a

foto: www.pzn.org.pl

4 stycznia przypada Światowy Dzień Braille?a. Święto to zostało ustanowione z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych i obchodzone jest w rocznicę urodzin Louisa Braille?a – twórcy pisma, które pomaga osobom z dysfunkcją wzroku odczytać świat.

Alfabet Braille?a to system pisma dotykowego, stworzony z myślą o osobach niewidzących oraz słabowidzących. Pismo złożone jest ze znaków, które są połączeniem sześciu wypukłych punktów, rozmieszczonych w dwóch kolumnach. W każdej z nich znajdują się trzy punkty. Ich kombinacja umożliwia ułożenie sześćdziesięciu czterech znaków.
Twórca alfabetu, Louis Braille, mając zaledwie trzy lata stracił wzrok w czasie wypadku w warsztacie swoich rodziców. Alfabetu uczył się poprzez dotykanie liter stworzonych z gwoździ w deskach, a w wieku 10 lat uzyskał stypendium w szkole dla niewidomych w Paryżu. Louis w wieku 16 lat, zainspirowany przez emerytowanego kapitana, który wprowadził go w tajniki systemu korespondencji używanego przez francuską armię, opracował własny system pisma, który znacznie ułatwił życie niewidomych.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, na całym świecie żyje około 39 milionów osób niewidomych, a 253 milionów ma schorzenia wzroku. Alfabet Braille?a umożliwia im czytanie książek, sporządzanie własnych notatek, zapisywanie numeru telefonu czy odczytywanie nazw leków umieszczonych na opakowaniach. Coraz więcej urządzeń, takich jak chociażby bankomaty posiadają alfabet Braille?a. Systemem alfabetu Braille?a pozwala zapisać niemalże wszystko. Pomaga on osobom z dysfunkcją wzroku poznawać świat nauki i techniki, a także kształcić się muzycznie.
Współcześnie, osoby niewidome mają coraz większe możliwości ze względu na dostęp do internetu, który znacznie ułatwia pozyskiwanie informacji i komunikację ze światem, dostęp do lektorów czy książek mówionych oraz urządzenia dające możliwość bezwzrokowego dostępu do treści. Niewątpliwie wszystko opiera się jednak na fundamentalnych podstawach – alfabecie Braille?a, który cały czas jest użyteczny i potrzebny.  

Alfabetu Braille?a można nauczyć się w każdym wieku. Dzieci i młodzież poznają go w ośrodkach szkolno-wychowawczych dla niewidomych i słabowidzących. Osoby dorosłe mogą skorzystać z zajęć przygotowywanych przez organizacje pozarządowe, np. Polski Związek Niewidomych (Instytut Tyflologiczny).

Z okazji obchodów Światowego Dnia Braille?a warto przypomnieć, że polską adaptację pisma brajlowskiego opracowała siostra zakonna Elżbieta Róża Czacka, a alfabet oficjalnie został zatwierdzony w 1934 roku. 

Źródło:

https://www.medme.pl/artykuly/4-stycznia-swiatowy-dzien-braille-a,69943.html

https://pzn.org.pl/4-stycznia-swiatowy-dzien-braillea/

https://agencja-informacyjna.com/blog/2020/12/08/swiatowy-dzien-braillea/