Warsztaty z Prof. dr hab. n. med. Janem Lubińskim i Cezarym Cybulskim

W dniu 13 października 2018 r. w SPZOZ w Świdnicy odbędą się konsultacje osób z dziedziczną predyspozycją do nowotworów złośliwych prowadzone przez Prof. dr hab. n. med. Jana Lubińskiego i Prof. dr hab. n. med. Cezarego Cybulskiego z Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych w Szczecinie.

Aktywna współpraca z zespołem specjalistów Prof. Jana Lubińskiego od 1999 r. skutkuje licznymi, wspólnie realizowanymi w SPZOZ w Świdnicy projektami.
Efektem tej współpracy są podejmowane działania zarówno edukacyjne, jak i decyzje związane z zaleceniami zabiegów redukujących ryzyko nowotworów.

Kolejnym nowym projektem badawczym realizowanym w 2018 r. przez zespół specjalistów z MCNDZ w Szczecinie jest badanie kliniczne pt. ?Prevention of females malignancies in families with hereditary breast cancer by personalized optimization of Se levels in the organism?. O tym projekcie w trakcie konsultacji, szczegółowych informacji udzielać będzie Prof. Jan Lubiński.

Współpraca z Prof. J. Lubińskim i Jego zespołem, szczególnie dr hab. Tomaszem Huzarskim ma charakter wielowymiarowy, skupia się na edukacji mieszkańców powiatu świdnickiego, aktywnym skryningu populacyjnym przeprowadzonym na podstawie ankiet o nowotworach złośliwych w rodzinie, realizacja Programów Ministerialnych opieki nad osobami z predyspozycją dziedziczną do nowotworów złośliwych od 2002 r., leczenie onkologiczne uwzględniające aspekt nowych terapii dla pacjentów z mutacją BRCA w tym ich udział w badaniach klinicznych-to korzyści, które być może są niezauważalne materialnie, ale dla konkretnych osób najważniejsze, bo decydujące o ich życiu.

Na uwagę również zasługuje branie pod uwagę aspektu psychologicznego, jakie niesie informacja o ?zwiększonych predyspozycjach do nowotworów ? mutacji BRCA?.
W 2003 r. w Świdnicy były realizowane warsztaty pt.: ?Praca nad zmianą postaw wobec choroby w rodzinach z potwierdzoną predyspozycją genetyczną do nowotworów dziedzicznych?.
Kontynuacja aspektu psychologicznego została przedstawiona w pracy magisterskiej realizowanej na podstawie badania genetyczne w SPZOZ w Świdnicy, która porusza wiele istotnych aspektów egzystencjalnych i urealnia trudny problem psychologiczny dotyczący ?wyborów życiowych? osób z mutacją BRCA.

2001 EHE Kryzysy i rozwój osobowości