Podziękowanie dla personelu

Szanowni Państwo,

Pomysłów na podziękowania jest wiele. Jednak nas cieszą te najbardziej tradycyjne, w tym przypadku dyktowane od serca 31.10 i 2.11.2018 r., gdyż pacjentka ze względu na stan swojego zdrowia nie mogła spisać ich sama.
Na ręce Pełnomocnika Dyrektora ds. Pacjenta Pani Katarzyny Konrad pacjentka złożyła podziękowania dla pracowników szpitala.

Pacjentka p. Grażyna G. wyraża swoje wielkie uznanie dla pracy personelu SP ZOZ w Świdnicy.
Pacjentka związana jest z naszym szpitalem od kilkunastu lat. Najdłużej chyba z oddziałem reumatologicznym, bo od 1996 r.
Dla wspaniałego personelu zarówno lekarskiego, pielęgniarskiego, jak i rehabilitantów pracowników medycznych, salowych, sanitariuszy wyraża ogromne podziękowanie za pełen profesjonalizm i wspaniałą opiekę. Pani Grażyna G. szczególnie chciała wyróżnić osoby, które podziwia, na które zawsze mogła liczyć, które pomagały jej w poprawie stanu zdrowia.

Osoby, do których żywi wielki szacunek i które otaczały ją troską i życzliwością:
? za wieloletnią opiekę oraz za stworzenie warunków, w których czuła się jak w domu lekarzowi kierującemu oddziałem reumatologicznym D. Podwórnej, lek. A. Głowskiej, lek A. Nowak, wszystkim pielęgniarkom, a szczególnie p. H.Szczepaniak, rehabilitantom i salowym,
? lekarzowi Sz. Masełko za pomoc, trafną diagnostykę i leczenie w 2001 r. ,
? lekarzowi kierującemu oddziałem J. Korcie, lek. J. Jazienickiemu, lek. R.
Łatkowskiemu, pozostałemu personelowi oddziału chirurgii urazowo-ortopoedycznej oraz bloku operacyjnego, lek. A. Al- Hadad za przeprowadzony zabieg wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego w 2007 r.,
? lekarzowi kierującemu oddziałem okulistycznym M. Smolarek-Wicher za to, że zawsze w każdej sytuacji mogła liczyć na pomoc,
? duże uznanie dla lekarza kierującego oddziałem kardiologicznym I. Babiaka za pełen profesjonalizm oraz szczególną osobowość, lek. S. Bogusławskiemu, lekarzom prowadzącym M. Krzemińskiej i E. Bochenek oraz całej kadrze lekarskiej, pielęgniarkom i pielęgniarzom, a szczególnie p. A. Biskup za troskę, życzliwość, uprzejmość, fachowość, opiekunom medycznym, salowym i sanitariuszom,
? pełen szacunek i podziw dla dr. n. med A. Biernackiego, który diagnozował i pokierował leczeniem męża,
? lekarzowi E. Socha i personelowi poradni chorób płuc za rzetelność i wsparcie,
? onkologowi lek. Ł. Hajac za opiekę i troskę nad mężem,
? pracownikom Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby przyjęć za życzliwe przyjęcie i troskę,
? pracownikom Laboratorium Mikrobiologicznego i Laboratorium Diagnostycznego za wszystkie badania, jak również rozmowy, konsultacje, za to, że zawsze istnieje możliwość zadania trudnych pytań i zawsze dostaje na nie odpowiedzi,
? pracownikom Zakładu Radiologii zarówno w Świdnicy, jak i w Żarowie.

Reasumując w szpitalu, jest rewelacyjny pion medyczny, wspaniali lekarze i pielęgniarki, do którego p. Grażyna G. ma ogromny szacunek. Opiekunowie medyczni, salowe i sanitariusze rzetelnie wykonują swoją pracę, wspierając proces hospitalizacji. P. G. G. jest pełna uznania dla zrozumienia potrzeb i problemów pacjenta oraz profesjonalizmu personelu. Dotyczy to zarówno kwestii medycznych, terapeutycznych, pielęgniarskich, rehabilitacyjnych, jakości żywienia, jak również warunków socjalnych.