7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Służby Zdrowia

7. kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Dzień ten ustanowiony został na pamiątkę powstania Światowej Organizacji Zdrowia i w tym roku przypada w 75. rocznicę jej istnienia. Obchodom święta towarzyszą określone hasła przewodnie. Tegorocznemu Światowemu Dniu Zdrowia przyświeca hasło: Zdrowie dla wszystkich.

Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization, WHO) powstała 7. kwietnia 1948 r. Do jej głównych celów należy m.in. promowanie zdrowia, szczególnie w krajach biednych, podnoszenie standardów świadczonej opieki zdrowotnej oraz zapobieganie różnorodnym chorobom – przede wszystkim zakaźnym, które doprowadzić mogą do wybuchu epidemii. Ponadto, Światowa Organizacja Zdrowia ustala normy w zakresie składu leków i dopuszczalnej jakości żywności.


W Polsce, obchody Światowego Dnia Zdrowia łączą się z obchodami Dnia Pracownika Służby Zdrowia.  Z tej okazji, wszystkim pracownikom służby zdrowia, a w szczególności Pracownikom SPZOZ w Świdnicy składamy najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy uznania i wdzięczności za pełną poświęceń pracę na rzecz drugiego człowieka.

 


Życzenia od Zarządu Powiatu Świdnickiego 

 

KategorieBez kategorii