7 listopada – Międzynarodowy Dzień Fizyki Medycznej

foto: www.inzynier-medyczny.pl

Od 7 listopada 2013 roku z inicjatywy Międzynarodowej Organizacji Fizyki Medycznej obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Fizyki Medycznej. Data obchodów tego dnia jest nieprzypadkowa – 7 listopada to dzień urodzin wybitnej polskiej uczonej, dwukrotnej laureatki nagrody Nobla, Marii Skłodowskiej-Curie. Jej odkrycia w dziedzinie fizyki i chemii miały decydujący wpływ na rozwój fizyki medycznej, dzięki której obecnie można uratować życie i zdrowie ludzkie.

Fizyka ma bardzo szerokie zastosowanie w medycynie. Szczególnie korzysta się z niej w obszarach takich jak: profilaktyka, diagnostyka, terapia i rehabilitacja oraz wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są różne rodzaje promieniowania elektromagnetycznego i jądrowego, przede wszystkim promieniowanie rentgenowskie oraz radioaktywne.
Obecnie fizycy medyczni są nieodłączną częścią zespołów medycznych, a ich wiedza jest potrzebna w szpitalach i specjalistycznych klinikach, w laboratoriach medycznych i farmaceutycznych, centrach diagnostyki i terapii laserowej, samodzielnych pracowniach diagnostyki obrazowej, pracowniach elektrofizjologii oraz holterowskich (monitorowania EKG).

Fizyk medyczny choć nie jest lekarzem, bardzo ściśle z lekarzem współpracuje. Co więcej, bez fizyka medycznego nie da się przeprowadzić radioterapii. Podczas, gdy lekarz bierze odpowiedzialność za medyczną stronę terapii, fizyk dba o to, by od strony fizycznej i technicznej cały proces leczenia przebiegł prawidłowo i bezpiecznie. Jego wiedza pozwala ustalić najwłaściwszą dawkę promieniowania, m.in. w zależności od rodzaju i położenia tkanki nowotworowej czy stanu zdrowia i wagi pacjenta, tak, aby jak najprecyzyjniej napromieniować chore organy i ochronić przy tym znajdujące się w pobliżu narządy krytyczne.

Nieustanny rozwój diagnostyki medycznej wymagający wprowadzania nowych metod fizycznych, wspomaganych technikami komputerowymi oraz nowych materiałów o unikalnych właściwościach powoduje, że znaczenie fizyki we współczesnej medycynie stale rośnie.

Źródło:

www.pum.edu.pl/aktualnosci/2016/miedzynarodowy-dzien-fizyki-medycznej

http://onkostrefa.pl/czym-zajmuje-sie-fizyk-medyczny-w-procesie-leczenia-radioterapia/

www.affidea.pl/aktualno%C5%9Bci/blog/mi%C4%99dzynarodowy-dzie%C5%84-fizyki-medycznej/