8 września – Światowy Dzień Fizjoterapii

Światowy Dzień Fizjoterapii ustanowiony został w 1996 roku przez Światową Konfederację Fizjoterapii. Jego celem jest podkreślenie roli fizjoterapii w leczeniu pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu i chorób wewnętrznych.

Fizjoterapeuta to najmłodszy zawód w dziedzinie medycyny. Do najważniejszej pracy należy utrzymanie i przywrócenie pacjenta do jego maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych. Aby danej osobie przywrócić sprawność, to należy włożyć w ten proces bardzo dużo pracy, nie tylko fizjoterapeuty, ale również samego pacjenta.

W Światowym Dniu Fizjoterapii wszystkim Fizjoterapeutom życzymy samych sukcesów i satysfakcji  z wykonywania swojej pracy, dużo wytrwałości i cierpliwości oraz dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.