Antykorupcja w SP ZOZ w Świdnicy

Świdnica, dnia 3 lutego 2009 r.

I N F O R M A C J A

Informacja dotycząca zdarzeń korupcyjnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitalu w Świdnicy
W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia naruszenia prawa lub zasad związanych
z zajściem zdarzenia korupcyjnego tj.:

  • łapownictwo,
  • płatna protekcja,
  • nadużycie władzy,
  • przekupstwo,
  •  itp.

proszę o bezpośrednie zgłoszenie do :

Dyrektora SP ZOZ w Świdnicy – Jacka Domejko
tel. 502 227 102 całodobowo lub e-mail: j.domejko@szpital.swidnica.pl

Koordynatora ds. Antykorupcji – Elżbiety Pieprz
tel. 074 856 30 12 w dni robocze od 700 do 1435

 

Katarzyna Szukała
Specjalista ds. Marketingu