Audit zewnętrzny w RSS „Latawiec”

 Od  23 do 25 sierpnia 2010 zostanie przeprowadzony w SPZOZ w Świdnicy audit zewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością –ISO 9001 oraz Systemu Zarządzania Środowiskiem – ISO 14001.
Audit przeprowadzą auditorzy TUV Rheinland – pani Joanna Jelonek, pan Leszek  Żmuda oraz ekspert pan Adam Grzechowiak.

Audit odbędzie się w następujących komórkach:
Dyrektor, Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością,
Oddziały: Kardiologiczny, Chorób Wewnętrznych, Dziecięcy, Neurologiczny, Okulistyczny, SOR, Otolaryngologiczny, Ginekologiczno – Położniczy.
Poradnie: Gruźlicy i Chorób Płuc, Okulistyczna, Ginekologiczno – Położnicza.
Apteka Szpitalna, Centralna Sterylizatornia, Pielęgniarka Epidemiologiczna/Rzecznik Praw Pacjenta.
Pracownie sepcjalistyczne: EMG, EEG, Videostroboskopii, Audiometrii i elektrofizjologii słuchu, Angiografii fuluoresceinowej, Angiografii.
Zakład Diagnostyki i Radiologii.
Szpital Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Żarowie.
Dział Administracji i Zamówień Publicznych, Zespół ds. Zaopatrzenia, Dział Energetyczny, Dział Techniczny, Dział Spraw osobowych i Szkoleń, BHP, Zespół Informatyków,