Audyt Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym fot. A.Szymczuk

W dniach 26- 27 lipca 2010r. w SP ZOZ w Świdnicy odbył się audyt dot. utrzymania certyfikatu Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.
Audytorzy z PCBC  wizytowali na Oddziałach:
Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Laryngologii, Dziecięcym, Okulistyce, Reumatologii, Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i  Zakłądzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii, Dziale Spraw Osobowych i Szkoleń, Administracji i Zamówień Publicznych oraz Pełnomocnika ds. Jakości i Koordynatora ds. Zagrożeń Antykorupcyjnych.
„… widać , że system się doskonali, świadomość personelu w porównaniu z zeszłym rokiem jest dużo większa, dużo dobrej pracy zrobiliście…” podkreślał audytor wiodący z PCBC.
Audytorzy będą wnioskować do Komitetu Technicznego PCBC o utrzymanie certyfikatu.

{gallery}galeria/2010_audyt_antykorupcyjny{/gallery}