BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE

 Szanowni Państwo,

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu zostało koordynatorem Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych – Bezpłatne Badania Profilaktyczne (TK Klatki Piersiowej).
Projekt ten ma na celu nakłonić społeczeństwo do przeprowadzenia darmowych badań tomografii komputerowej klatki piersiowej, w celu sprawdzenia stanu płuc.
          Rak płuca jest najczęściej występującym w Polsce nowotworem złośliwym. Umieralność spowodowana tą chorobą jest większa aniżeli umieralność spowodowana występowaniem czterech kolejnych najczęstszych nowotworów razem wziętych. Odnotować należy, że gwałtownie wzrasta zachorowalność na raka płuca wśród kobiet. Liczba zgonów spowodowana rakiem płuca jest niemal taka sama jak ilość zgonów z powodu raka piersi.
          Podstawowym i najskuteczniejszym sposobem leczenia raka płuca pozostaje stale chirurgicznie usunięcie zmian. Skuteczność tego leczenia ogranicza się jednak tylko do wczesnych postaci tej choroby nowotworowej. Dlatego też obok problemów związanych z wczesną wykrywalnością tego nowotworu niezwykle podniosłym problemem pozostaje precyzyjne określenie jego stopnia zaawansowania tak, aby podejmowane leczenie stosowane było u chorych, którzy mogą odnieść rzeczywistą korzyść z leczenia chirurgicznego.
          Stąd też tak ważne są badania profilaktyczne mające na celu wczesną diagnostykę i wykrywanie, co zostanie umożliwione w ramach realizowanego programu, do którego mogą przystąpić osoby od 55 do 75 roku życia palące co najmniej 1 paczkę papierosów dziennie przez minimum 20 lat (jest to grupa najbardziej narażona na występowanie zmian nowotworowych w płucach).  Zasięg akcji obejmuje powiaty województwa dolnośląskiego i opolskiego, wymienione poniżej, w których odsetek operacyjności nowotworu płuc jest niższy niż 10%.

1/województwo dolnośląskie,/powiaty:

1) górowski,
2) jeleniogórski,
3) kłodzki,
4) lubański,
5) lwówecki,
6) milicki,
7) oławski,
8) strzeliński,
9) świdnicki,
10) trzebnicki,
11) wałbrzyski,
12) wołowski,
13) złotoryjski,
 
2/ województwo opolskie/ powiaty:
1) kluczborski,
2) namysłowski.

           Osoby kwalifikujące się do badania są zobowiązane udać się do swojego lekarza pierwszego kontaktu po skierowanie na badanie. Szablon skierowanie można wcześniej pobrać ze strony internetowej http://dcchp.pl/download/skierowanie_badania.pdf. Następnie należy umówić się telefonicznie na bezpłatne badanie do wybranej placówki tomografii komputerowej (lista placówek widnieje poniżej).
          Na stronie Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu (http://www.dcchp.pl/) w zakładce aktualności znajdują się wszystkie informacje o przeprowadzanej akcji.
Osoba kontaktowa Natalia Adamczewska; Koordynator Projektu tel. 503 422 226

Badanie będą realizowane przez następujące placówki:

1.NZOZ Wrocławskie Centrum Medyczne
ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław tel 71 334 96 93/94

2.NZOZ Wałbrzyskie Centrum Medyczne
ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych tel 74 666 58 20 

3.NZOZ Legnickie Centrum Medyczne
ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica tel. 76 855 05 90/91