Centralny Ogólnopolski Program Sprawdzianów Międzylaboratoryjnych

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Certyfikat uczestnictwa

Laboratorium Nr A2097G

Kierownik Zakładu / Laboratorium
Mgr Grażyna Muzyk

W 2004 r. Laboratorium uczestniczyło w Centralnym Ogólnopolskim Programie Sprawdzianów Międzylaboratoryjnych (cykl 29). W programie tym weryfikowana jest co miesiąc wiarygodność oznaczeń 25 podstawowych składników chemicznych surowicy. Na podstawie danych nadesłanych przez Państwa w 2004 r. stwierdza się, że w tym okresie Zakład / Laboratorium spełnił wymagane kryteria poprawności wyników. Laboratorium Państwa poddało ocenie 22 składniki(-ów): Sód, Potas, Wapń, Magnez, Żelazi, Chlorki Fosforany nieorg., Białko, Mocznik, Kreatynina, Kwas moczowy, Glukoza, Bilirubina, Cholesterol, HDL-Cholestorol, Triglicerydy, AST, ALT, ALP, Amylaza, CK, GGT,.

 

Dyrektor
Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej
Prof. Dr. Hab. Andrzej Brzeziński

{gallery}certyfikaty/cert_badan_jakosc_diagn{/gallery}