Certyfikat PN – EN 15224:2013

Certyfikat PN – EN 15224:2013

Potwierdza spełnienie 

przez SP ZOZ

w Świdnicy

wymagań normy PN-EN 15224:2013

dla usług medycznych z zakresu lecznictwa stacjonarnego,

specjalistyki ambulatoryjnej i diagnostyki, leczenie,

rehabilitacja i pielęgnacja pacjentów