Ćwiczenia ewakuacji RSS „Latawiec”

 W dniach od 2 do 5 listopada 2009 roku w ramach ochrony p. pożarowej i gotowości ochrony cywilnej zostały przeprowadzone ćwiczenia  praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji Regionalnego Szpitala Specjalistycznego „Latawiec”. Ćwiczenia przeprowadził gł. specjalista bhp i p. poż Krzysztof Lewandowski i inspektor OC Mieczysław Zielonka.
Praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji miało na celu ocenę przygotowania obiektu, pracowników i pacjentów szpitala do sytuacji rzeczywistego zagrożenia. Ćwiczenia zostały przeprowadzone w czasie, gdy szpital normalnie funkcjonował, a na jego terenie przebywała pełna, liczba pacjentów.