Darowizny na rzecz szpitala

W odpowiedzi na liczne zapytania o możliwość przekazania wsparcia finansowego Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Świdnicy (Szpital Latawiec) informujemy, że w tym celu został uruchomiony dedykowany rachunek bankowy.

Wszelkie wsparcie w formie finansowej można od dnia 23 marca 2020 r. przekazywać na rachunek bankowy prowadzony w Santander Bank Polska SA o numerze:

26 1090 2369 0000 0001 4461 4429

SPZOZ w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica