Depresja – druga najczęstsza przyczyna niepełnosprawności

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją ? święto obchodzone 23 lutego po ustanowieniu przez Ministerstwo Zdrowia przed niemal dwudziestoma laty. Celem tego dnia jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia. W tym celu organizowane są liczne akcje informacyjne i wydarzenia mające na celu uświadomienie społeczeństwa o wadze problemu jakim jest depresja.

Depresja to bardzo podstępna i wyniszczająca choroba. Czasem trudno bowiem rozpoznać po naszych bliskich i znajomych, gdzie kończy się zwykłe przygnębienie i smutek, a zaczyna depresja. Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją jest dobrą okazją, by zdobyć wiedzę o jej rozpoznawaniu i leczeniu.

Każdego dnia 16 Polaków odbiera sobie życie na skutek depresji. To dlatego, że co najmniej połowa chorych nie szuka pomocy specjalisty. A depresja jest chorobą psychiczną o największej skuteczności w leczeniu.

Depresja to choroba mózgu, choć mylnie lub potocznie nazywana bywa chorobą duszy. Aktualnie rozpoznawana przez Światową Organizację Zdrowia jako czwarta co do częstości występowania choroba na świecie, w 2020 roku stanie się ? według prognoz ? drugą najczęstszą przyczyną niepełnosprawności.

Niestety, chorzy na depresję zgłaszają się do lekarza zbyt późno, przeciętnie po 6-8 miesiącach przebiegu choroby. Jednym z najwcześniejszych objawów depresji jest anhedonia. Tak określa się brak lub utratę zdolności do odczuwania satysfakcji i przyjemności, do przeżywania radości z tego, co do tej pory ją przynosiło.

W późniejszym etapie depresja objawia się smutkiem, brakiem motywacji do działania, poczuciem winy, niską samooceną, zaburzeniami snu i apetytu, uczuciem zmęczenia i osłabieniem koncentracji. Chorobie nierzadko towarzyszą także objawy somatyczne: bóle brzucha, głowy, pleców, mięśni, bóle w klatce piersiowej, drżenie rąk. Skrajnym objawem są myśli samobójcze.

Większości pacjentów z depresją można pomóc w stosunkowo krótkim czasie. Problemem jest jednak nastawienie pacjentów do leczenia.

Źródło: pulsmedycyny.pl, enel.pl, obywatelezz.pl