Domejko przed dzisiejszą Radą Społeczną


 Ukazał się artykuł „Domejko przed dzisiejszą Radą Społeczną: prawdopodobnie przyszedł czas na lepszych ode mnie”

Dziś Rada Społeczna szpitala Latawiec wyda opinię na temat zamiaru zwolnienia dyrektora szpitala Jacka Domejko. Zamiar taki powziął Zarząd Powiatu podczas swojego ubiegłotygodniowego posiedzenia. Opinia Rady
Społecznej potrzebna jest do podjęcia ostatecznej decyzji.

zobacz artykuł