Dyrektor Jacek Domejko w kapitule III edycji prestiżowego konkursu LIDERZY OSOZ.

 Dyrektor Jacek Domejko w niezawisłej kapitule III edycji prestiżowego konkursu LIDERZY OSOZ.

Celem Konkursu jest wyróżnienie osób i instytucji, które w szczególny sposób przyczyniły się do poprawy jakości ochrony zdrowia w Polsce w roku 2008, wyprzedzają istniejące standardy, kierują się w swoim działaniu determinacją i zaangażowaniem, dzięki czemu stanowią inspirację i przykład dla pozostałych uczestników rynku ochrony zdrowia.

Statuetka Lidera OSOZ to prestiż oraz wyróżnienie, po które warto sięgnąć.

Zdjęcie: www.osoz.pl

Obiektywny charakter Konkursu gwarantuje niezawisła Kapituła złożona z 11 osobistości świata medycyny i nauki.
Dzięki licznym patronatom medialnym, w tym m.in. telewizji medycznej TVN MED, informacje o konkursie są szeroko publikowane oraz omawiane

*Przypominamy, iż wśród laureatów poprzedniej edycji konkursu znalazł się własnie Dyrektor Jacek Domejko.