Dziś Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta

17 września przypada Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta, ustanowiony w 2019 r. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Celem obchodów tego dnia jest podkreślenie globalnej solidarności w zakresie poprawy bezpieczeństwa opieki zdrowotnej, w systemach ochrony zdrowia krajów członkowskich WHO.

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta ma zwiększać świadomość w zakresie bezpieczeństwa pacjentów, zaangażowanie społeczeństwa w bezpieczeństwo opieki zdrowotnej oraz promować globalne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pacjentów i zmniejszenia szkód dla pacjentów.

Tegoroczne hasło światowego dnia bezpieczeństwa brzmi: Bezpieczeństwo Farmakoterapii (Medication Safety)

Leczenie farmakologiczne jest najczęściej stosowaną formą terapii w opiece zdrowotnej.  Leki mogą powodować jednak poważne szkody, jeśli są nieprawidłowo przechowywane, przepisywane, wydawane, podawane lub jeśli są niedostatecznie monitorowane. Dlatego też, wobec niekorzystnych rezultatów niewłaściwej farmakoterapii oraz złożoności procesu zapobiegania i zmniejszania szkody związanej z farmakoterapią, Bezpieczeństwo Farmakoterapii zostało tematem przewodnim tegorocznego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta. Głównym celem kampanii jest promowanie bezpiecznych praktyk lekowych, aby zapobiegać błędom w stosowaniu leków i zmniejszać szkody związane z przyjmowaniem leków.

Szkodom związanym z lekami pacjent może zapobiegać stosując się do  poniższych zasad:

 • Bądź świadomym jakie leki przyjmujesz, zapamiętaj lub zapisz listę stale przyjmowanych leków uwzgledniającą ich nazwy i dawkowanie.
 • Zawsze informuj lekarza, jeżeli przyjmujesz leki przepisane przez innego lekarza, witaminy, preparaty ziołowe lub suplementy diety, pozwoli to zmniejszyć ryzyko wystąpienia niekorzystnych interakcji.
 • Informuj lekarza jeśli jesteś uczulony na jakiekolwiek leki. Przed zastosowaniem leku zapoznaj się z ulotką, sprawdź, czy lek powinien być stosowany przed, w trakcie, czy po posiłku.
 • Przyjmuj leki zgodnie z zaleceniami lekarza, nie zmieniaj dawki, nie odstawiaj leków bez konsultacji z lekarzem.
 • Nie każdy lek można podzielić lub pokruszyć, zanim podzielisz lek sprawdź w ulotce czy można to zrobić i w jaki sposób.
 • Jeśli przyjmujesz leki przewlekle zawsze zadbaj o ich odpowiedni zapas.
 • Przechowuj leki w oryginalnych opakowaniach, w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta.
 • Nie stosuj bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą leków dostępnych bez recepty oraz suplementów diety. Leki dostępne bez recepty nie służą do leczenia przewlekłego, można je stosować tylko doraźnie lub krótkoterminowo.
 • Nie stosuj na własną rękę leków przepisanych innemu pacjentowi. Nie zażywaj antybiotyków na własną rękę, niewłaściwe stosowanie obniża ich skuteczność.
 • Poinformuj lekarza, jeżeli jesteś w ciąży lub karmisz piersią! Niektóre leki są wówczas niezalecane a nawet przeciwwskazane.
 • Pamiętaj, że niektóre leki mogą upośledzać sprawność psychofizyczną, dlatego przyjmując je nie należy prowadzić samochodu ani obsługiwać maszyn – sprawdź ulotkę.
  Niektóre leki i suplementy diety zawierają substancje powodujące zwiększoną wrażliwość na światło słoneczne, przyjmując je nie należy korzystać z solarium, niektórych zabiegów fizykoterapeutycznych ani zażywać kąpieli słonecznych – sprawdź ulotkę.
 • Nie zażywaj leków po terminie ważności.

Źródło:

https://www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day/2022

https://www.emc-sa.pl/phavi/at/upl/2022/0916/0943-leki-bez-szkody-ulotka.pdf

KategorieBez kategorii