Gratulacje dla zespołu

Na ręce Dyrektora wpłynęły gratulacje dla całego zespołu SP ZOZ w Świdnicy od firmy Asseco:

Szanowny Pan
Grzegorz Kloc
Dyrektor Naczelny
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

 Pragnę złożyć na Pana ręce serdeczne gratulacje zdobycia tak wysokiej pozycji w tegorocznym rankingu „Bezpieczny szpital 2012” przygotowywanego przez „Rzeczpospolitą wspólnie  z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

 Cieszę się, że włożony przez Pana i personel szpitala wysiłek na rzecz uczynienia z tej placówki jednego z najlepszych szpitali w Polsce został doceniony. Wysoka pozycja w rankingu to informacja, że w Pana placówce usługi świadczone są na bardzo wysokim poziomie, a pacjenci mogą czuć się bezpiecznie.

 Wyróżnienie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy uważam za sukces zawodowy całego zespołu.
 Jako partner technologiczny bardzo się cieszymy, że mogliśmy się przyczynić do podniesienia poziomu jakości leczenia pacjentów i komfortu pracy załogi.

Dyrektor Zarządzający
Pion Opieki Zdrowotnej
Krzysztof Groyecki.