Gratulacje od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu

Wrocław, 11.11.2008

Szanowny Panie Dyrektorze!

Mam zaszczyt złożyć wyrazy uznania i szacunku dla dyrekcji oraz wszystkich pracowników, którzy przyczynili się do zajęcia wysokiego miejsca w rankingu na najlepszy szpital 2008 roku prowadzonego przez "Rzeczpospolitą" oraz "Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Służby Zdrowia".

Gratuluję przedewszystkim rzetelności, uczciwości oraz wysokiej klasy świadczonych usług.

Życzę niespożytych sił w inicjonowanie dalszych działań na rzecz poprawy wizerunku słuzby zdrowia, a za trud włożony w proces leczenia serdecznie dziękuję.

Z poważaniem,
Jacek Klekocar
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
we Wrocławiu