II audyt w nadzorze i audyt certyfikujący przed nami

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 16 -18 czerwca 2014 r. w SP ZOZ w Świdnicy odbędzie  się II audyt w nadzorze  zgodnie z normami: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz PN-N 18001:2004

Audyt certyfikujący normy EN 15224 – system zarządzanie jakością w placówkach ochrony zdrowia (jako pierwsza w Polsce audytem objęta została cała placówka, do tej pory audytowane były wybrane komórki).

Skład zespołu audytorskiego TUV Rheinland:
Audytor wiodący – (kierownik zespołu audytorskiego) Pan Leszek Żmuda
Audytorzy:
Pani Małgorzata Gołuch
(PN-N18001)
Pan Mirosław Kołodziej(ISO9001; EN 15224)