Informacja dla osób odwiedzających

Informacja dla osób odwiedzających pacjentów hospitalizowanych w SP ZOZ w Świdnicy
w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną (zachorowania na grypę lub inne infekcje wirusowe dróg oddechowych) prosimy wszystkie osoby odwiedzające, aby – ze względu na dobro pacjenta i jego stan zdrowia – przestrzegać następujących zasad:
1. Osoby odwiedzające, u których występują objawy grypy lub infekcji dróg oddechowych typu, np. katar, kaszel, nie powinni odwiedzać pacjentów.
2. Odwiedzający, którzy będą mieli wątpliwości co do swojego stanu zdrowia powinni skontaktować się z personelem medycznym, który wyrazi zgodę lub odradzi odwiedziny.
3. Jednego pacjenta w tym samym czasie powinna odwiedzać tylko jedna osoba.
4. Wstrzymuje się odwiedziny przez dzieci do 16 r.ż.
5. Przed podejściem do pacjenta i po zakończeniu odwiedzin należy umyć, osuszyć  jednorazowym ręcznikiem i zdezynfekować ręce wg poniższego schematu:
umyć dłonie aż do nadgarstka wodą z mydłem (ok.30 sekund),
– spłukać i dokładnie wytrzeć w ręcznik jednorazowy,
– nalać 1 porcję (jedno naciśnięcie) na dłonie preparatu dezynfekcyjnego i wcierać aż do całkowitego wyschnięcia (ok. 30 sekund).
Potrzebne płyny i materiały znajdują się na każdej sali chorych przy umywalce.