Instrukcja dla Pacjenta- „Pozyskiwanie kału i próbek na badania parazytologiczne”

 Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy zasady prawidłowego pobrania kału do badania.

Kał – badanie ogólne na pasożyty i krew utajoną

1. Kał należy dostarczyć w jednorazowym pojemniku plastikowym, zakupionym w aptece.
2. W pojemniku należy umieścić kilka grudek kału, pobranych z różnych miejsc.
3. Kał do badania nie może zawierać domieszki moczu, wody z lewatywy czy parafiny.
4. Wszystkie twory budzące podejrzenie np. fragmenty pasożytów czy śluz należy umieścić w pojemniku (nie płukać wodą).
5. Podpisany imieniem i nazwiskiem pojemnik należy dostarczyć do laboratorium w godzinach rannych, jak najszybciej od zebrania materiału (kał można przechować w lodówce do następnego dnia). Na badanie w kierunku obecności Giardia lamblia metodą chromatograficzną dostarczyć świeżą próbkę kału
6. Zaleca się, aby badania krwi utajonej w kale nie wykonywać w czasie menstruacji, krwawienia z hemoroidów, po spożyciu alkoholu oraz w trakcie leczenia żelazem, salicylanami i innymi lekami, które mogą drażnić przewód pokarmowy.