Joanna Bartczak Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa

Informujemy, że z dniem 13.11.2023 r. stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SPZOZ w Świdnicy objęła lek. med. Joanna Bartczak, specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Pani doktor spełniła wszystkie wymagania określone w konkursie na Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa i decyzją Komisji Konkursowej została rekomendowana na ww. stanowisko.

Pani Joanna Bartczak jest związana z naszym szpitalem od 2006 r. a od maja 2019 r. pełni funkcję Zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Dodatkowo, od 2020 r. jest członkiem Komitetu ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz  Zespołu ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych, a od 2022 r. sprawuje funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zespołu ds. Farmakoterapii.

Nowo wybranej Pani Dyrektor życzymy powodzenia i wielu sukcesów w realizacji kolejnego wyzwania zawodowego.

Jednocześnie pragniemy serdecznie podziękować ustępującemu ze stanowiska Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, Panu doktorowi Sławomirowi Pietrzakowi, który pełnił tę funkcję przez ostatnie 4 lata.