Kodeks etyki

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy kodeks etyki, który  określa zasady postępowania osób zatrudnionych w SPZOZ w Świdnicy.
Przestrzeganie tych zasad jest gwarancją kompetencji, odpowiedzialności i wysokich walorów moralnych wszystkich osób zatrudnionych w naszym „Zespole”, a także urzeczywistnia idę uczciwej, otwartej i przyjaznej, w stosunku do pacjentów i ich rodzin atmosfery, tworzonej we wszystkich komórkach organizacyjnych.

Zapraszamy do lektury