Program Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego

Informujemy, że trwają zapisy na bezpłatne badania kolonoskopowe w ramach „Programu badań przesiewowych raka jelita grubego”. Profilaktyczne badanie kolonoskopowe wykonane w ramach Programu jest świadczeniem gwarantowanym finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Do badań kwalifikowane są osoby zidentyfikowane do badania przez lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej, jak również pacjenci, którzy samodzielnie zgłoszą się do świdnickiego Oddziału Gastroenterologicznego.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

Do badań profilaktycznej kolonoskopii  mogą zakwalifikować się osoby:

  • bez objawów klinicznych sugerujących nowotwór jelita grubego,
  • które nie miały wykonanej kolonoskopii w przeciągu ostatnich 10 lat,
  • oraz spełniają kryterium wiekowe:
    –  50-65 lat lub
    – 40-49 lat posiadające krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.

Do udziału w Programie nie jest wymagane skierowanie

JAK SKORZYSTAĆ Z BADAŃ?

Rejestracja i przyjmowanie zgłoszeń do programu obywa się w sekretariacie Oddziału Gastroenterologicznego (budynek główny, parter) osobiście lub telefonicznie (748583640, 746320640) w godzinach pracy sekretariatu, tj. w dni powszednie w godz. 8:00-14:00.

Pacjent podczas rejestracji wypełnia ankietę kwalifikacyjną do programu (wzór ankiety w dokumentach do pobrania). Pacjenci do badania zgłaszają się odpowiednio przygotowani (opis przygotowania do badania w dokumentach do pobrania). Konieczna jest osobista wizyta pacjenta w sekretariacie Oddziału (najlepiej w czasie rejestracji/wypełniania ankiety) celem odbioru preparatu CitraFleet, niezbędnego do odpowiedniego przygotowania do badania.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

ANKIETA KWALIFIKACYJNA

OPIS PRZYGOTOWANIA DO BADANIA