Laboratorium Mikrobiologiczne oraz Oddział Okulistyczny naszego szpitala zasilone w nowoczesny sprzęt medyczny od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Fundacja WOŚP od lat wspiera nasz szpital, przekazując sprzęt i aparaturę medyczną ratującą zdrowie i życie, szczególnie naszych najmłodszych pacjentów. Wartość darowizny, jaką otrzymaliśmy od Fundacji w 2023 roku jest rekordowo wysoka. Najwyższej klasy urządzenia medyczne, zakupione w ramach 30. i 31. Finału WOŚP, o łącznej wartości wynoszącej blisko 1 200 000 zł trafiły już do naszego Laboratorium Mikrobiologicznego oraz Oddziału Okulistycznego i funkcjonującej w ramach Oddziału Poradni Okulistycznej.

Przypomnijmy, że celem ubiegłorocznego, 31. Finału WOŚP, była walka z sepsą, a Orkiestra tym razem zagrała dla małych i dużych. Dzięki środkom, jakie udało się pozyskać w czasie zbiórki oraz współpracy naszego szpitala z Fundacją, otrzymaliśmy najnowocześniejszą aparaturę medyczną do diagnostyki mikrobiologicznej. Nasze Laboratorium Mikrobiologiczne zostało doposażone w spektrometr masowy MALDI BIOTYPER SIRIUS, analizator do szybkiej diagnostyki molekularnej FilmArray TORCH 2 – innowacyjne urządzenia, dzięki którym możliwe jest maksymalne skrócenie czasu diagnostyki mikrobiologicznej oraz komorę laminarną Biotectum 1.2. – pozwalającą na bezpieczną pracę z materiałem zakaźnym w warunkach sterylnych i ochronę pracownika oraz badanego materiału przed kontaminacją.

Warto zaznaczyć, iż w kontekście walki z sepsą przełomowym urządzeniem jest spektrometr masowy, jak również analizator do szybkiej diagnostyki molekularnej, które znacząco przyspieszają diagnostykę zakażeń oraz wdrożenie racjonalnej i skutecznej antybiotykoterapii. Jak zaznacza Pani Małgorzata Juszczyk-Grudzińska, Kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego SPZOZ w Świdnicy „Te nowoczesne urządzenia pozwalają na błyskawiczną oraz precyzyjną identyfikację drobnoustrojów. Przy użyciu spektrometru uzyskujemy ją w czasie kilku minut, podczas gdy stosując metody klasyczne czas ten wynosi kilka lub kilkanaście godzin. Oba urządzenia umożliwiają skrócenie czasu diagnostyki mikrobiologicznej, co jest szczególnie istotne w przypadku badań pobieranych u pacjentów z podejrzeniem lub z rozpoznaniem sepsy”. Warto nadmienić, że zarówno spektrometr, jak i analizator do szybkiej diagnostyki molekularnej, oprócz diagnostyki sepsy mają zastosowanie także w diagnozowaniu i leczeniu innych poważnych zakażeń, np. zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Dzięki zaawansowanej technologii mają kluczowe znaczenie dla ratowania zdrowia i życia pacjentów, szczególnie w sytuacjach, gdy czynnikiem decydującym o dalszych rokowaniach jest czas.

Łączna wartość sprzętu i aparatury medycznej przekazanej dla naszego Laboratorium Mikrobiologicznego wynosi 1 096 054,40 zł.

To jednak nie koniec dobrych wiadomości. W bieżącym roku dotarł do nas również sprzęt zakupiony w ramach 30. Finału WOŚP, przeprowadzonego w 2022r., którego celem było zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. W ramach zakupów ze zbiórki otrzymaliśmy trzy wysokiej klasy urządzenia tj. autorefaktometr, autorefraktometr ręczny oraz oftalmoskop pośredni, które znacząco zwiększyły możliwości diagnostyczne Oddziału Okulistycznego i Poradni Okulistycznej, szczególnie w kontekście diagnostyki i leczenia małych pacjentów.

Nowe urządzenia, służące do komputerowego badania ostrości wzroku oraz badania dna oka, ze względu na wysokie zaawansowanie technologiczne niewątpliwie zwiększają bezpieczeństwo i komfort pacjentów, a co za tym idzie jakość udzielanych świadczeń. Wartość sprzętu przekazanego dla naszej Okulistyki przez Fundację WOŚP to łącznie 82 698,00 zł.

Serdecznie dziękujemy Fundacji WOŚP za wsparcie i niewątpliwy wkład w rozwój naszego szpitala. Nowoczesny sprzęt medyczny pozwala nam świadczyć opiekę na najwyższym poziomie. Szczególne podziękowanie kierujemy też do wszystkich osób zaangażowanych w styczniowe Finały WOŚP oraz wszystkich, którzy je wspierają, dorzucając cegiełkę do tej wspaniałej inicjatywy.