Lekarze się przyglądają, pielęgniarki mówią „nie”

 Ukazał się artykuł „Lekarze się przyglądają, pielęgniarki mówią „nie”


„…Podczas dzisiejszego pierwszego spotkania zespołu ds. przekształcenia szpitala Latawiec nie zapadły Ŝadne decyzje. Dowiedzieliśmy się tylko, Ŝe prywatyzacja – czyli sprzedaŜ w obce ręce nie wchodzi w grę. Natomiast prawdopodobnie skończy się na komercjalizacji…”
serdecznie zapraszamy do lektury – link
 

Przeczytaj artykuł